Mae cyfnod Myrddin ap Dafydd yn Archdderwydd wedi dod i ben, ar ôl iddo weini am dymor hirach na’r hyn sy’n arferol, diolch i Covid. Iddo ef, “dathlu parhad” yw hanfod y swydd…