Coblyn o Sioe yw nofel ddiweddaraf yr awdures 61 oed o Lanfair Caereinion, a fu yn gynghorydd sir ac yn gyfrifol am yr iaith Gymraeg yng Nghyngor Powys.

Mae hi hefyd yn aelod o dîm Cymru yn y Round Britain Quiz ar BBC Radio 4 ac yn arweinydd Ffermwyr Ifanc Llanfair Caereinion…

Be ydy hanes eich nofel, Coblyn o Sioe?