Yn ystod ei heisteddfod gyntaf yn Gomisiynydd Iaith bu Efa Gruffudd Jones yn rhannu ei chynlluniau ar gyfer y Gymraeg yn y gweithle…

Er yn eisteddfodwr pybyr sydd wedi ymweld â’r Maes sawl tro yn rhinwedd ei swyddi yn Brif Weithredwr yr Urdd ac yna’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, eleni yw’r tro cyntaf i Efa Gruffudd Jones fynychu’r Brifwyl yn Gomisiynydd y Gymraeg.