Rwyf wedi teithio ar drenau Mersey Rail ambell waith. Y mae yna boster y tu mewn i’r cerbydau yn dweud na ddylai teithwyr roi eu traed ar y seddi, sy’n rhesymol iawn.

Hoffwn weld yr un math o boster/rheol ar gyfer trenau yma yng Nghymru.