Does dim amheuaeth fod Adam Price dan bwysau mawr yn ei swydd yn arweinydd Plaid Cymru.

Mae adroddiad gweithgor Nerys Evans i aflonyddu rhywiol a’r diffyg ymateb i hynny yn ychwanegu at ymdeimlad ymhlith rhai o ddiffyg cyfeiriad strategol a methiant i ennill tir mewn etholiadau.