Y penwythnos diwethaf fe fu criw creadigol wrthi drwy’r nos Wener ac oriau mân y bore Sadwrn yn creu a mireinio perfformiad theatrig.