Ro’n i wedi dechre poeni bod pethe’n mynd yn dawel yma. Yn fy ymdrech i greu bywyd mwy heddychlon a chytbwys, i fyw’n syml a modest efo fy nghathod – mae’n rhaid i fi gyfadde, ro’n i’n dechre gweld eisio’r drama.