Dros fis wedi’r daeargryn yn Syria a Thwrci, mae plant yn dal i ail-fyw’r hunllef a miliynau wedi eu heffeithio.

Dyma hanes y rhai sy’n diodde’n enbyd a’r hyn sy’n cael ei wneud i’w helpu, gan Eurgain Haf sy’n gweithio i elusen Achub y Plant…