Fel y gwyddom, mae Gary Lineker, y sylwebydd pêl-droed, wedi bod yn brif destun y newyddion am wythnos gyfan – gan gael ei wahardd rhag cyflwyno Match of the Day, yn dilyn trydariad ganddo am bolisïau mewnfudo Rishi Sunak a Suella Braverman.

Yn hytrach na thrafod y penderfyniad i’w wahardd, neu drafod cynlluniau dadleuol Rishi a Suella, beth am i ni ganolbwyntio ar eiriau Gary? Dyma nhw: