Hyd yn oed cyn y pandemig, ro’n i’n gweithio o adref yn weddol aml, ac ers hynny gant y cant o’r amser. A dweud y gwir, wrth feddwl am y peth, mae o mor hir ers imi weithio o swyddfa bob dydd mae’n teimlo fel bywyd arall.