Wrth i gwricwlwm newydd gael ei gyflwyno yn ein hysgolion, Dr Huw Griffiths sy’n amlinellu’r newidiadau sydd eu hangen yn ein hysgolion er mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn dysgu am Hanes Cymru ac yn cael Ein Stori Ni.

Yn ei ail ysgrif mae yn sôn am bwysigrwydd dysgu am yr hyn sydd wrth ein traed…