Mae arbenigwr ar afalau Cymreig wedi edrych ar fwydydd yn ein llenyddiaeth…

‘Mae bwydydd Cymru yn faes eang a anwybyddwyd gennym i raddau helaeth.’ Dyma ddatganiad o hysbyseb i ddarlith Carwyn Graves yn y Llyfrgell Genedlaethol ymhen ychydig wythnosau, ‘Pa le sydd i fwyd mewn diwylliant a llên Gymraeg?’