A hithau bellach yn fis Rhagfyr, mae’r Dolig ar y gorwel… ac nid pawb sy’n gwirioni’n bot.

Yn y rhifyn yma o’r cylchgrawn mae ein colofnydd Jason Morgan yn gresynu fod y dathliadau wedi dechrau ym mis Tachwedd, a Huw Onllwyn yn grwgnach fod angen unrhyw ddathliadau o gwbwl!