Gyda’n hiaith – a’n bodolaeth – yn cael mwy o sylw nag erioed o’r blaen ar lwyfan y byd, diolch i Gymdeithas Bêl-droed Cymru, mae’n drist gweld cynifer o’n cymdogion agosaf, drws nesaf yn Lloegr, yn dal i’n gwatwar a’n bychanu.

Ar ôl i’r chwaraewr Ben Davies siarad Cymraeg mewn cyfweliad gafodd ei ddarlledu ledled y Deyrnas Unedig ar y BBC, dyma oedd ymateb rhai o’n ‘hedmygwyr’ ar twitter:

 

Ben Davies yn siarad mewn Gibberish.

Ben Davies yn siarad Cymraeg hahahaha.