Wrth i Lywodraeth Cymru ddal ati, fel y Brenin Canute, i ymdrin â’r argyfwng tai yng Nghymru (wele’r tro-pedol yr wythnos diwethaf gan Rebecca Evans yng nghyswllt tai gwyliau self-catering – sy’n dangos mor siambolig a di-glem yw ambell un o’n Gweinidogion) ymlaen â ni i ystyried beth sydd wedi codi pris tai tu hwnt i bob rheswm – gan sicrhau nad oes digon o dai ar gael yng Nghymru fach.