Wedi ymlafnio’n galed (!) i lunio limrig i Radio Cymru y bore yma, siom o’r mwya oedd na chafodd ei chyhoeddi ar y radio! Felly, dyma hi isod; er tegwch i bawb – ie?

 

Mae Roy wrth ei fodd yn cyflwyno,

A phawb yn ei glyw yn enjoio.

Ond Geraint i fi,

Yw’r boi roddodd fri.

A glywn ni ei lais unwaith eto?

 

Ronnie Lewis

Crymych