Dychwelodd rhaglen nad oeddwn yn disgwyl ei gweld fyth eto i amserlen S4C yr wythnos diwethaf.

Daeth y gyfres ddiwethaf i ben yn ddisymwth braidd pan gafodd y cyflwynydd, Guto Harri, yr alwad i fynd i weini ei wlad mewn cyfnod o greisus!