Darlun dramatig o banoramig o Faes y Steddfod yn Nhregaron liw nos.