Mae’n hawdd anghofio am bethau pan nad ydynt yn y newyddion. Pan fydd straeon yn para’n hir mae’r sylw’n dueddol o leihau’n raddol dros amser neu ddiflannu’n llwyr. Dealladwy i raddau, wedi’r cwbl beth yw newyddion yn ei ffurf fwyaf llythrennol ond gwybodaeth newydd?