Dyma restr handi i’ch helpu i osgoi unrhyw faux pas anffodus tra’n mynychu’r ŵyl…

Rhag ofn na chlywsoch, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ei hôl.

Ar ôl dwy flynedd o hafau braf a dedwydd, heb orfod crwydro caeau gwlyb a mwdlyd – tra’n gwrando ar Côrdydd yn canu Dyrchefir Fi – mae’r brifwyl yn dychwelyd.