Mae’n anodd cynnal sgwrs am ymfudo heb ddefnyddio geiriau megis hiliol, anfoesol neu annuwiol. Defnyddiwyd yr un olaf, wrth gwrs, mewn datganiad gan Justin Welby, Archesgob Caergaint.

Ond gellir cwestiynu doethineb ymyrraeth yr Eglwys – o gofio ymddiheuriad diweddar y corff am sefydlu cronfa arbennig yn 1730 i ariannu caethwasiaeth – ac am iddynt faddau i bedoffiliaid tra’n caniatáu iddynt barhau i weithio gyda phlant. He who casts the first stone