O Ŵyl Triban ar Faes yr Urdd yn Ninbych nos Sadwrn, i Stadiwm Dinas Caerdydd nos Sul, yr un oedd y feib yn y bôn, gyda’r Cymry yn cyd-ganu a mwynhau yn Iaith y Nefoedd. Haleliwia!