Pan mae’n dod at waith tŷ, dw i’n eitha siŵr ein bod wedi ein rhannu yn ddwy garfan: y rhai sy’n cadw pethau yn syth ar ôl eu defnyddio, yn cadw llygad feunyddiol ar lwch a geriach – a’r rhai sydd ond yn glanhau pan fydd pobol yn ymweld.