Mae criw dawns Qwerin Bach wedi eu dylanwadu gan ddau ddiwylliant – clybiau queer a’r partïon dawnsio gwerin.

Roedden nhw yng Ngŵyl Fach y Fro y Sadwrn diwethaf yn diddanu ger y traeth yn y Barri, ym Mro Morgannwg.