Fel y gellir disgwyl, wrth wylio trychineb Wcráin mae nifer ohonom o’r farn y dylid dod â’r rhyfel i ben. Gan ddisgwyl i Zelensky ildio dwyrain y wlad a chaniatáu coridor o Rwsia i’r Crimea (ac, o bosib, draw at Moldofa).

Fe sonnir am ‘gamgymeriadau’ a wnaed gan Wcráin, drwy droi gormod tua’r gorllewin. Eu bai nhw yw’r rhyfel.