Soniais, yn ddirmygus braidd, am Oci Oci Oci ychydig wythnosau yn ôl, yn ei phlycio o ddyfnderoedd y cof i’w defnyddio fel enghraifft o raglen wael. Efallai i hynny demtio ffawd neu efallai fod y rhaglen yn llechu rhywle yn fy isymwybod wedi i mi weld hysbyseb. Achos ydi, mae rhaglen ddartiau S4C yn ôl am gyfres newydd!