Nid yw cymdeithas yn malio am gyrff menywod pan nad ydynt yn feichiog. Ar adegau pan na fydd menyw yn creu babi, mae ei gwerth gyfystyr â’i gallu i ddenu dyn er mwyn cyflawni’r weithred o greu babi. Rhaid iddi fod yn rhywiol, yn addurn.