Gyda’r etholiadau lleol ar ddod, tynnwyd sylw wythnos ddiwethaf at y ffaith bod diffyg ymgeiswyr o gefndiroedd ethnig amrywiol yn sefyll unwaith eto. Gydag 1/20 o bobl Cymru yn y categorïau hynny, debyg bod llai na hanner yr ymgeiswyr o’r cefndiroedd hynny.