Os mai bwriad Boris Trump a’i gefnogwyr oedd tynnu sylw oddi ar bartïon anghyfreithlon y cyfnodau clo am ychydig ddyddiau, maen debyg eu bod wedi llwyddo. Rwanda ydi ei fersiwn o o wal Mecsico a’r Unol Daleithiau.