Bron bob mis ers ymhell dros ddegawd bellach, mae’r llywodraeth Geidwadol yn San Steffan yn fy synnu, fy rhyfeddu, fy arswydo fwyfwy. Annigonol yw dweud ei bod hi’n analluog, yn anfedrus, neu hyd yn oed yn llwgr.