Wn i ddim pa mor hawdd rydych chi’n cofio’r amryw ddeffroadau yn eich bywyd a fwriodd olwg newydd ar y byd. I nifer fydd yn darllen hyn, tybed a ydych chi’n cofio’r tro cyntaf y daethoch chi’n ymwybodol nad oedd y byd i gyd yn Gymraeg?