Bob tro mae rhyw ben bach yn mynegi ei gasineb at ein hiaith a’n diwylliant ar lwyfannau ar-lein fel twitter neu Facebook, mae rhywun neu rywrai yn siŵr o ddyfynnu pôl a wnaed yn 2018 yn dangos bod mwyafrif helaeth pobl Cymru’n cefnogi’r iaith ac yn falch ohoni.