Sut beth yw mynd ati i greu sit-com Cymraeg sy’n ceisio apelio at chwaeth a hiwmor pobol ym mhob cwr o Gymru?

Ciron Gruffydd sy’n trafod yr her a’r hwyl gafwyd wrth greu ei gyfres newydd…