Mae cyn-Ohebydd Seneddol Golwg, Iolo Jones, yn un o filiynau ledled y bydd sydd wedi bod yn chwarae gêm newydd sy’n cynnwys lleisiau Mali Harries ac Aimee-Ffion Edwards.

Ac mae yn dadlau bod angen i ni’r Cymry fynd ati i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gemau hyn…