Yn 2008 fe dreuliais bythefnos digon ddifyr yn cynnig gwasanaeth i’r gymuned fel aelod o reithgor.

Rwy’n cofio un achos go gymhleth lle byddai papur a phensil wedi bod yn ddefnyddiol, er mwyn cadw cofnod o bwy oedd pwy, dyddiadau o bwys a thystiolaeth allweddol. Yn hytrach, bu angen i ni drïo cofio popeth – cyn dadlau ymhlith ein gilydd yn ystafell y rheithgor:

‘But Sheila said she was in Caerphilly on the Saturday!’