Fe fyddai’n well ganddi pe na bai unrhyw un yn gwybod ei enw.

Fe fyddai’n well ganddi pe na bai o’n hashnod, yn #JusticeForMohamud ar sgriniau ffôn a chyfrifiaduron, yn symbol, bellach. Byddai pobol yn cofio’r ffordd y daeth ei fywyd i ben yn hytrach na’i fywyd, ac mae hynny ei hun yn anghyfiawnder arall.