Dw i ddim eisiau tresmasu ar dir fy nghyd-golofnydd, Gwilym Dwyfor, ond mae’r teledu – ac S4C yn benodol – wedi bod ar fy meddwl yr wythnos hon.

Ac un rhaglen yn benodol, a dweud y gwir – sef Gwesty Aduniad, sydd nôl ar y sgrin unwaith eto.