Wrth i Gymru herio Estonia ar nos Fercher, 8 Medi, fe gafodd y cefnogwyr fynd i weld eu tîm yn chwarae gartref yn Stadiwm Dinas Caerdydd am y tro cyntaf ers 2019.

Er gwaetha’r gêm gyfartal, hyfryd oedd gweld – a chlywed – y Wal Goch yn morio canu unwaith eto.

Cyfweliad ag Alan Knill, is-hyfforddwr Cymru, ar dudalen 30.