Mae’r Hydref yn agosáu – a chyda hynny daw’r mwynhad o gefnogi ein tîm rygbi cenedlaethol.

Byddwn, wrth gwrs, yn canu’r Anthem Genedlaethol wrth wneud hynny.

Ond ydy’r anthem yn addas ar gyfer y Gymru fodern? Wedi’r cyfan, fe’i lluniwyd gan Evan a James James yn 1856 – ac mae’r byd wedi newid cryn dipyn ers hynny.

Onid yw’n synhwyrol, felly, i ni ystyried geiriau’r gân, er mwyn sicrhau ei haddasrwydd?

Dechreuwn, felly, gyda’r llinell gyntaf: