Dewisodd yr artist Harry Holland newid y modelau yn ei luniau oherwydd y pandemig…

Nid yw’r cyfnod clo wedi achosi strach i’r artist Harry Holland – yn wir, mae wedi cynnig cyfleoedd a chwsmeriaid newydd iddo. Mae wedi gallu cadw’n ddiwyd yn ei stiwdio, ac yn dweud bod pobol nawr yn barotach i brynu gwaith ar-lein.