Mae yna lot fawr o gasineb yn y byd.

Daw cymaint â hynny’n amlwg o dreulio ychydig amser ar y cyfryngau cymdeithasol. Gall ychydig funudau ar Twitter wneud i rywun deimlo ei fod yn byw mewn byd chwerw iawn, un creulon, heb gydymdeimlad nac empathi.