Mae dwy o sylwebwyr amlycaf rhaglenni pêl-droed S4C wedi dod ynghyd i gyflwyno podlediad fideo newydd sy’n rhoi sylw i bob math o agweddau ar gêm y merched yng Nghymru.