Efo pedair wythnos tan etholiad y Senedd, mae rhai o’r blogwyr yn canolbwyntio mwy ar bwy fydd yn colli nag yn ennill. Ifan Morgan Jones, er enghraifft, yn dyfalu am y Democratiaid Rhyddfrydol a’u hunig sedd yng Nghymru, sef Brycheiniog a Sir Faesyfed…