Pryd mae’n dderbyniol i ddyn gael ei greisus canol oed? Pa oedran? Fe fues i’n meddwl am hyn eitha lot yn ddiweddar. Ydw i’n barod am un? Ydw i’n gorfod cael un? Ydw i ynghanol un? Dwi’n meddwl mai ‘na’ ydi’r ateb i bob un o’r cwestiynau hynny.