Mae melin drafod annibynnol yn gobeithio “tanio trafodaeth” am ddyfodol y Deyrnas Unedig (DU), a braenaru’r tir ar gyfer perthynas newydd rhwng ei chenhedloedd.

Mae eu hadroddiad, Ni, y bobl: Yr achos dros Ffederaliaeth Radical, yn galw am droi’r undeb yn “gyfundrefn wirfoddol”.