Mae’n ymddangos mai tacteg pleidiau eraill ydi anwybyddu cynigion annibyniaeth Plaid Cymru, ac efallai nad ydi’r rhan fwya’ o flogwyr wedi cael cyfle i ddarllen yr adroddiad 200 tudalen. Ond mae’r cyn-wleidydd Llafur a Dem Rhydd, Gwynoro Jones, wedi ymateb (a’i fab yn un o’r cyd-awduron). Dyma’r union beth y byddai’r Blaid eisiau ei weld gan bleidiau eraill, cefnogaeth i’r cam cychwynnol o ffurfio Com