Ymatebaf i’r erthygl dan y pennawd ‘Plaid Cymru yn “pryderu” am apȇl Neil McEvoy’ (Golwg 14/5/20).