Roedd siom i dîm rygbi merched Cymru wrth iddyn nhw golli gêm olaf Pencampwriaeth y Chwe Gwlad o 27-20 yn yr Alban.

Hon oedd y gêm i benderfynu pwy fyddai’n gorffen yn bumed a chweched, ac felly mae Cymru’n gorffen yn chweched.

Sgoriodd Megan Gaffney, Megan Kennedy, Christine Belisle ac Evie Gallagher geisiau i’r Alban.

Ond ymhlith yr uchafbwyntiau i Gymru roedd cais unigol rhagorol gan Lisa Neumann.

Er i Gymru ddechrau’r gêm yn ddigon ymosodol, roedden nhw ar y droed ôl bron yn syth o’r gic gyntaf, gyda’r Alban yn mynd am y llinell gais o fewn munudau, wrth i’r blaenwyr ymosod o’r lein i ryddhau Gaffney ar yr asgell.

Tarodd Cymru’n ôl wrth i Jaz Joyce fylchu cyn i’r clo Teleri Wyn Davies gario’r bêl i roi’r Alban ar y droed ôl am unwaith.

Ildiodd yr Alban gic gosb dan bwysau, gyda Robyn Wilkins yn cicio’r triphwynt – pwyntiau cyntaf Cymru yn y gystadleuaeth – hanner ffordd drwy’r hanner cyntaf.

Roedden nhw ar y blaen funudau’n ddiweddarach ar ôl i Georgia Evans droi’r bêl drosodd i gynnig cyfle i Wilkins o flaen y pyst.

Ond tarodd yr Alban yn ôl gyda chais i Kennedy, a Helen Nelson yn ychwanegu’r trosiad i roi’r Alban ar y blaen o chwe phwynt.

Roedd amddiffyn Cymru’n dechrau gwegian, ac fe groesodd y prop Belisle i sicrhau mantais o 17-6 ar yr egwyl.

Brwydr ddewr yn yr ail hanner

Daeth Cymru allan yn ymosodol ar ddechrau’r ail hanner, a bylchodd Neumann ar yr asgell gyda chymorth Megan Davies, a chroesi wrth guro’r amddiffyn ar yr ystlys.

Ychwanegodd Wilkins ddau bwynt i ddod â Chymru’n ôl o fewn pedwar pwynt.

Ond croesodd Gallagher i’r Alban, gyda Nelson yn trosi i’w gwneud hi’n 24-13 i’r tîm cartref.

Ciciodd Nelson driphwynt arall tua’r diwedd, ond daeth cais cysur i Gymru ar ôl 82 munud, wrth i Davies groesi yn y gornel a Wilkins yn trosi i’w gwneud hi’n 27-20.

Cymru’n enwi tîm “cyffrous” i wynebu’r Alban ddydd Sadwrn (Ebrill 24)

Bydd naw newid i’r tîm a chwaraeodd yn erbyn Iwerddon bythefnos yn ôl, a bydd tri chwaraewr yn newid safle

Warren Abrahams yn credu bod rhaid i’w dîm gael dechrau da yn erbyn yr Alban ddydd Sadwrn

“Mae’r gallu i drawsnewid y sefyllfa yn ein dwylo ni nawr”

“Beth sydd eisiau arnyn nhw yw buddsoddiad”

Mae tîm rygbi merched Cymru yn profi amser cythreulig o galed, gan ildio 98 o bwyntiau yn eu dwy gêm gynta’ ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad