Mae disgwyl i Bencampwriaeth Chwe Gwlad y Merched gael ei gohirio tan fis Ebrill.

Mae’r bencampwriaeth fel arfer yn cael ei chynnal yr un pryd a chystadleuaeth y dynion, sydd yn dechrau ar Chwefror 6.

Fodd bynnag gan fod y rhan fwyaf o chwaraewyr o Gymru, Iwerddon, yr Alban a’r Eidal yn amatur, mae hyn wedi achosi problemau yn ymwneud â phrofi, ffurfio swigod a theithio.

Mae gan Loegr dîm merched proffesiynol, tra bod tîm merched Ffrainc yn lled-broffesiynol.

Bu rhaid canslo tair gêm olaf Pencampwriaeth Chwe Gwlad y Merched y llynedd oherwydd y coronafeirws.

“Mae llawer o waith i’w wneud er mwyn cynllunio Pencampwriaeth Chwe Gwlad y Merched sy’n ystyried mesurau diweddaraf sy’n datblygu’n gyflym ym mhob gwlad,” meddai llefarydd ar ran y Chwe Gwlad.

Mae disgwyl cyhoeddiad swyddogol am drefniant y bencampwriaeth yn fuan.

Mae’r gystadleuaeth yn ddechrau ar flwyddyn gyffrous i rygbi merched wrth i dimau baratoi ar gyfer Cwpan y Byd, sydd i fod i gael ei chynnal yn Seland Newydd fis Medi.

Bydd Cymru yn wynebu Seland Newydd ac Awstralia yn y gystadleuaeth honno.

Pryderon am gystadleuaeth y dynion

Yn y cyfamser mae pryderon o’r newydd am gystadleuaeth y dynion.

Mae trefnwyr y Chwe Gwlad wedi trefnu cyfarfodydd brys i geisio argyhoeddi llywodraeth Ffrainc y gall y bencampwriaeth fynd yn ei blaen yn ddiogel.

Mae dwy rownd o gemau Cwpan Pencampwyr Heineken a Chwpan Her Ewrop ddiwedd fis Ionawr eisoes yn y fantol wrth i awdurdodau ystyried effaith yr amrywiolyn newydd o Covid-19.

Mae disgwyl i’r Scarlets deithio i Toulon yn Ffrainc ar Ionawr 15 ac mae’r Dreigiau i fod i groesawu Bordeaux-Begles i Gasnewydd ar Ionawr 17.

Pe bai rhaid gohirio rhai o’r gemau mae prif weithredwr Rygbi Proffesiynol Ewrop, Vincent Gaillard, yn hyderus y gellir cwblhau’r gemau ym mis Ebrill a mis Mai.