Yn dilyn eu buddugoliaeth o 3-1 dros Benybont yn rownd derfynol gemau ail gyfle’r Cymru Premier ddydd Sadwrn (Mai 18), bydd Clwb Pêl-droed Caernarfon yn chwarae yn Ewrop am y tro cyntaf.

Fe enillodd y Cofis wedi i Louis Lloyd, Zack Clarke a Sion Bradley sgorio yn yr hanner cyntaf.

Mae eu buddugoliaeth yn golygu bod y tîm wedi hawlio’u lle yn rowndiau rhagbrofol Cyngres Europa, ac y byddan nhw’n derbyn hwb ariannol o bron i £200,000.

Dyma rai o luniau Cymdeithas Bêl-droed Cymru i chi gael ail-fyw’r diwrnod…


Ffans Caernarfon yn dechrau cyrraedd Yr Oval

 

Lewis Harling o Benybont cyn i’r ornest ddechrau

 

Caernarfon yn dathlu eu gôl gyntaf gan Louis Lloyd ar ôl 21 munud

 

Zack Clarke o Gaernarfon yn sgorio cic o’r smotyn 27 munud i mewn i’r hanner cyntaf

 

Ail ddathliad i’r Cofis

 

Dathlu trydedd gôl, gan Siôn Bradley, cyn diwedd yr ail hanner

 

Penybont yn dechrau sylweddoli eu tynged

 

Daliodd Penybont ati i herio Caernarfon tan y funud olaf, ond y Cofis aeth â hi

 

Zack Clarke yn dathlu cymhwyso ar gyfer Cynghrair Ewrop

 

Siôn Bradley, sydd wedi chwarae i Gaernarfon ers saith mlynedd, yn mwynhau llwyddiant ei dîm

 

Gruff John yn dathlu a chofleidio’i frawd

 

Richard Davies, rheolwr Caernarfon, oedd yn amlwg wedi gwirioni gyda’r canlyniad

 

Y ffans a’r tîm yn un

 

Caernarfon yn codi’r cwpan

 

 

Bwrdd Caernarfon

 

Ewrop yn cael profi’r Cofi Army

Phil Stead

Rydw i’n adnabod y rheolwr poblogaidd – Richard ‘Ffish’ Davies – mae o’n anadlu pêl-droed